بازدید جناب آقای دکتر محمدزاده معاون محترم فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به اتفاق مدیرعامل محترم شرکت شهرک‌های صنعتی البرز ومدیران مجموعه از پروژه‌های تحت پوشش نظارت مهندسان مشاور پردیسان سازه طراحان در شهرک‌های صنعتی استان البرز

به نقل از روابط عمومی پردیسان سازه طراحان: معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، روز سه شنبه مورخ 1400/09/23 از  پروژه...

ادامه مطلب

شرکت مهندسان مشاور پردیسان سازه طراحان در نمایشگاه رینوتکس”RINOTEX” تبریز

  به نقل از روابط عمومی پردیسان سازه طراحان: با عنایت به برگزاری نهمین نمایشگاه نوآوری و فن آوری ربع رشیدی《رینوتکس》۲۰۲۱ از ...

ادامه مطلب

پردیسان سازه طراحان برنده مناقصه نظارت بر عملیات احداث سینما و آمفی تئاتر هتل پارسیان رامسر گردید

به نقل از روابط عمومی پردیسان سازه طراحان: با عنایت به شرکت این مهندسان مشاور در مناقصه انتخاب نظارت بر پیمانکار سینما و آمفی تئاتر هتل...

ادامه مطلب

پروژه احداث اقامتگاه ورزشكاران و پاركينگ در مجموعه ورزشي و آموزشي آبعلي

به نقل از پریسان سازه طراحان، احداث اقامتگاه ورزشكاران و پاركينگ در مجموعه ورزشي و آموزشي آبعلي به لطف و مساعدت محموعه کارفرمایی شرکت م...

ادامه مطلب

آغاز عملیات اجرایی احداث 100هزار واحد مسکونی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث یک صد هزار واحد مسکونی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی براساس تفاهم نامه وزارت راه و ...

ادامه مطلب

تعيين جانمايي نيروگاه شهيد رجايي بر اساس مخاطرات زمين- شناسي محدوده طرح

موقعيت قرارگيري ساختمان نيروگاه شهيد رجايي متاثر از عواملي متعددي شامل مسائل هيروليكي، تجهيراتي،
ژئوتكنيكي و . . . بوده كه در اين ميان عامل ژئوتكنيك محدوده طرح، نقش بسزائي در تعيين جانمايي و تاريخچه
ساخت آن داشته است. با توجه به وجود توده مستعد لغزش در دامنه مشرف بر ساختمان نيروگاه و همچنين رانشهاي
اتفاق افتاده در اين محدوده، احتمال ايجاد خطرات ناشي از زمين لغزش و ايجاد صدمات بر پروژه در زمان بهرهبرداري
دور از ذهن نخواهد بود. لذا در مرحله تعيين محل نيروگاه، بررسي اين موضوع از اهميت قابل ملاحظهاي برخوردار بود و
جانمايي را تحت تاثير خود قرار داد. در اين مقاله ابتدا تاريخچه و مخاطرات زمينشناسي طرح مورد بحث قرار گرفته و
در ادامه مراحل مختلف مطالعات ژئوتكنيك و ارزيابي پايداري شيب مشرف بر نيروگاه در كوتاه مدت و بلند مدت
توضيح داده شده است. در انتها نيز موقعيت بهينه بر اساس محدوديتهاي موجود و با نگاه ويژه به ايمنسازي ساختمان
نيروگاه در برابر رانش تعيين گرديد.

ادامه مطلب