مهندسان مشاور پردیسان سازه در سال ۱۳۷۹ با هدف ارائه خدمات و مطالعات طراحی جهت پروژه‌های عمرانی در گرایش‌های مختلف مهندسی از قبیل راه آهن، مترو، ابنیه، بندرسازی و سازه‌های دریایی، پلسازی، توسعه منابع آب و سدسازی با همت جمعی از مهندسان و متخصصان خبره و اساتید دانشگاهی پایه ریزی گردید.

سرویس ها

79184-200

مترو و راه آهن

انجام مطالعات پایه و تفصیلی و ارایه خدمات مشاور کارفرما برای پروژه های ریلی و مترویی در کل کشور

پروژه های عمرانی

ارایه خدمات طراحی، نظارت بر اجرا و خدمات مشاور کارفرما برای پروژه های عمرانی

پروژه های زیرساختی

ارایه کلیه خدمات مهندسی مورد نیاز برای پروژه هایی نظیر زیرساختی، پل، تونل  و …

مدیریت بندر

طراحی و توسعه طرحهای مدیریت بندی و انجام خدمات نظارت کارگاهی برای فعالیتهای اجرایی در بندر

free-building-icon-1062-thumb

پروژه های عمومی

ارایه خدمات مهندسی مورد نیاز پروژهای مهندسی موردی نظیر پدافند غیرعامل، مقاوم سازی، کارهای تاسیساتی و …