موضوع پروژه
تاریخ  ابلاغ
كارفرما
مطالعات مراحل اول و دوم پل قره سو شهرستان کرمانشاه
۱۳۸۰/۰۳/۲۳
شهرداری کرمانشاه
مطالعات مراحل مقدماتی و اول پل تقاطع ۱۵ خرداد شهرستان کرمانشاه
۱۳۸۰/۰۳/۲۸
شهرداری کرمانشاه
مطالعات مراحل مقدماتی، اول و دوم پل تقاطع کارگر شهرستان کرمانشاه
۱۳۸۰/۰۳/۲۸
شهرداری کرمانشاه
انجام مطالعات مربوط به پلهاي جوارم، خاندره،ميدان بسيج و بالارود راه آهن
۱۳۸۰/۰۶/۱۴
راه آهن جمهوري اسلامي ايران
مطالعات مرحله اول شناخت پتانسيل‌يابي سد مخزني بر روي سر شاخه‌هاي رودخانه گاوي (شهرستان مهران)
۱۳۸۰/۷/۲۸
اداره كل امور آب استان ايلام
مطالعات شناسايي منابع آب زيرزميني محدوده خنجين استان مركزي
۱۳۸۰/۰۹/۱۸
سازمان آب منطقه‌اي تهران
انجام خدمات مشاوره ای جهت مطالعات  نیروگاههای  حوزه تالش
۱۳۸۰/۱۰/۱۱
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
نظارت بر حسن انجام آزمایشهای خدمات جنبی پلهای مورد مطالعه تهران
۱۳۸۱/۰۹/۱۰
سازمان مشاوران فنی و مهندسی شهر تهران
انجام خدمات مهندسی مطالعات بهسازی لرزه‌ای برای چهارپل از پلهای راه‌آهن در مسیر راه‌آهن لرستان
۱۳۸۲/۰۴/۱۸
وزارت راه و ترابری
مطالعات شناسايي منابع آب زيرزميني محدوده مطالعاتي ميرقاسم و دماوند
۱۳۸۲/۱۲/۹
سازمان آب منطقه‌اي تهران
قرارداد طرح و ساخت (EPC) نیروگاه برق آبی سد شهید رجائی
۱۳۸۴/۰۱/۲۶
شرکت فرآب
مطالعات مربوط به امكان سنجي منابع آب و هيدرولوژي نيروگاه هاي زنجيره اي توسعه ياسوج (كهگل،چشمه ميشي و مشترك )
۱۳۸۹/۰۴/۰۷
شركت آب و نيرو روزموند
نیروگاه برق¬آبی کاروما
۱۳۹۰
وزارت انرژی کشور اوگاندا

فایل PDF کاتالوگ پروژه ها