فهرست پروژه های زیرساختی

موضوع پروژه
تاریخ  ابلاغ
كارفرما
مطالعات مراحل اول و دوم پل قره سو شهرستان کرمانشاه
1380/03/23
شهرداری کرمانشاه
مطالعات مراحل مقدماتی و اول پل تقاطع 15 خرداد شهرستان کرمانشاه
1380/03/28
شهرداری کرمانشاه
مطالعات مراحل مقدماتی، اول و دوم پل تقاطع کارگر شهرستان کرمانشاه
1380/03/28
شهرداری کرمانشاه
انجام مطالعات مربوط به پلهاي جوارم، خاندره،ميدان بسيج و بالارود راه آهن
1380/06/14
راه آهن جمهوري اسلامي ايران
مطالعات مرحله اول شناخت پتانسيل‌يابي سد مخزني بر روي سر شاخه‌هاي رودخانه گاوي (شهرستان مهران)
1380/7/28
اداره كل امور آب استان ايلام
مطالعات شناسايي منابع آب زيرزميني محدوده خنجين استان مركزي
1380/09/18
سازمان آب منطقه‌اي تهران
انجام خدمات مشاوره ای جهت مطالعات  نیروگاههای  حوزه تالش
1380/10/11
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
نظارت بر حسن انجام آزمایشهای خدمات جنبی پلهای مورد مطالعه تهران
1381/09/10
سازمان مشاوران فنی و مهندسی شهر تهران
انجام خدمات مهندسی مطالعات بهسازی لرزه‌ای برای چهارپل از پلهای راه‌آهن در مسیر راه‌آهن لرستان
1382/04/18
وزارت راه و ترابری
مطالعات شناسايي منابع آب زيرزميني محدوده مطالعاتي ميرقاسم و دماوند
1382/12/9
سازمان آب منطقه‌اي تهران
قرارداد طرح و ساخت (EPC) نیروگاه برق آبی سد شهید رجائی
1384/01/26
شرکت فرآب
مطالعات مربوط به امكان سنجي منابع آب و هيدرولوژي نيروگاه هاي زنجيره اي توسعه ياسوج (كهگل،چشمه ميشي و مشترك )
1389/04/07
شركت آب و نيرو روزموند
نیروگاه برق¬آبی کاروما
1390
وزارت انرژی کشور اوگاندا