چكيده

موقعيت قرارگيري ساختمان نيروگاه شهيد رجايي متاثر از عواملي متعددي شامل مسائل هيروليكي، تجهيراتي، ژئوتكنيكي و . . . بوده كه در اين ميان عامل ژئوتكنيك محدوده طرح، نقش بسزائي در تعيين جانمايي و تاريخچه ساخت آن داشته است. با توجه به وجود توده مستعد لغزش در دامنه مشرف بر ساختمان نيروگاه و همچنين رانشهاي اتفاق افتاده در اين محدوده، احتمال ايجاد خطرات ناشي از زمين لغزش و ايجاد صدمات بر پروژه در زمان بهرهبرداري دور از ذهن نخواهد بود. لذا در مرحله تعيين محل نيروگاه، بررسي اين موضوع از اهميت قابل ملاحظهاي برخوردار بود و جانمايي را تحت تاثير خود قرار داد. در اين مقاله ابتدا تاريخچه و مخاطرات زمينشناسي طرح مورد بحث قرار گرفته و در ادامه مراحل مختلف مطالعات ژئوتكنيك و ارزيابي پايداري شيب مشرف بر نيروگاه در كوتاه مدت و بلند مدت توضيح داده شده است. در انتها نيز موقعيت بهينه بر اساس محدوديتهاي موجود و با نگاه ويژه به ايمنسازي ساختمان نيروگاه در برابر رانش تعيين گرديد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *