عنوان پروژه

انجام خدمات مطالعات مرحله اول و نظارت کارگاهی و عالیه بر ساخت فونداسیون و اسکلت سازه های بتنی واقع در بخش های شرقی و جنوب غربی پروژه اطلس پلازا

توضیحات پروژه

این پروژه شامل عملیات اجرایی در دو بخش شرقی و جنوب گود غربی با متراژهای حدودی ۱۳۰.۰۰۰ مترمربع در گود شرقی جهت احداث اسکلت بتنی با شش طبقه پارکینگ و سه طبقه تجاری و ۱۲۰.۰۰۰ مترمربع در جنوب گود غربی جهت احداث اسکلت بتنی با چهار طبقه پارکینگ و چهار طبقه تجاری می­باشد.

 

انجام خدمات طراحی شامل:

 • تهیه طرح عملکردی و راهبردی کل سایت
 • طراح فاز یک

 

شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

انجام خدمات نظارت عالیه شامل:

 • کنترل اسناد و مدارک طراحی
 • کنترل Shop drawing پیشنهادی پیمانکار
 • رسیدگی به صورت وضعیت­ها و ادعاهای مطروحه
 • بررسی تغییرات (مقادیر کار، طراحی، اجرا)

انجام خدمات کارگاهی شامل:

 • نظارت بر عملیات اجرایی
 • کنترل متربال و تجهیزات مورد نیاز
 • ارایه گزارش کنترل کیفی
 • رسیدگی به صورت جلسات، احجام و مقادیر کارکرد
 • نظارت بر حسن اجراء عملیات
 • نظارت بر عملیات انبارداری مصالح
 • رسیدگی اولیه به صورت­وضعیت­ها و ادعاهای مطروحه

کارفرما

شرکت ستاره اطلس پارس