عنوان پروژه

انجام خدمات مطالعات مرحله اول و نظارت کارگاهی و عالیه بر ساخت فونداسیون و اسکلت سازه های بتنی واقع در بخش های شرقی و جنوب غربی پروژه اطلس پلازا

توضیحات پروژه

اطلس پلازا

عنوان پروژه

انجام خدمات مطالعات مرحله اول و نظارت کارگاهی و عالیه بر ساخت فونداسیون و اسکلت سازه های بتنی واقع در بخش های شرقی و جنوب غربی پروژه اطلس پلازا

توضیحات پروژه

این پروژه شامل عملیات اجرایی در دو بخش شرقی و جنوب گود غربی با متراژهای حدودی ۱۳۰.۰۰۰ مترمربع در گود شرقی جهت احداث اسکلت بتنی با شش طبقه پارکینگ و سه طبقه تجاری و ۱۲۰.۰۰۰ مترمربع در جنوب گود غربی جهت احداث اسکلت بتنی با چهار طبقه پارکینگ و چهار طبقه تجاری و اداری می­باشد. مرکز تجاری این مجتمع شامل چندین فروشگاه، رستوران، کافی شاپ، محیط های سرگرمی و سالن سینمایی است. مجتمع اطلس پلازا از شمال به اتوبان شهید حقانی، از جنوب به موزه حفظ آثار دفاع مقدس، از شرق به ساختمان احداث موزه جواهرات بانک مرکزی، از غرب به پارک طالقانی که مشرف به اتوبان مدرس می باشد، محدود می گردد.

 انجام خدمات طراحی شامل:

 • تهیه طرح عملکردی و راهبردی کل سایت
 • طراح فاز یک

شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

انجام خدمات نظارت عالیه شامل:

 • کنترل اسناد و مدارک طراحی
 • کنترل Shop drawing پیشنهادی پیمانکار
 • رسیدگی به صورت وضعیت­ها و ادعاهای مطروحه
 • بازبينی طراحی و پيشنهاد تغييرات
 • تجديدنظر احتمالی در نقشه ها و مشخصات فنی با توجه به ضرورت هاي اجرايی
 • تهيه نقشه ها و مدارك اصلاحی در جهت تطبيق با يافته ها و شرايط جديد و تأمين نيازهای برنامه زمانی
 • بررسی و يافتن موانع اجراي كار
 • انجام بازرسی دوره ای و تطبيق كارهای اجرايی با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور كارها و تاييد صحت اجرای آن ها قبل از پوشيده شدن يا اجرای مراحل بعدی ضمن هماهنگی كامل با عوامل نظارت كارگاهی
 • تحليل و بررسی مسائل قراردادی و اعلام نظر در مورد دعاوی پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل و همكاری با كارفرما در حل و فصل اختلاف ها توسط بخش حقوقی و قراردادی
 • بررسی صورت وضعیتها و صورتجلسات ارسالی از طرف پیمانکار و انطباق آن با مفاد قرارداد توسط بخش حقوقی و قراردادی
 • ثبت ،کنترل و بایگانی  مدارک توسط توسط کنترل اسناد و مسئولین اداری
 • تهیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی توسط بخش حقوقی و قراردادی
 • بررسی تغییرات (مقادیر کار، طراحی، اجرا)

انجام خدمات کارگاهی شامل:

 • نظارت بر عملیات اجرایی
 • کنترل متریال و تجهیزات مورد نیاز
 • ارایه گزارش کنترل کیفی
 • رسیدگی به صورت جلسات، احجام و مقادیر کارکرد
 • نظارت بر حسن اجراء عملیات
 • نظارت بر عملیات انبارداری مصالح
 • رسیدگی اولیه به صورت­ وضعیت­ها و ادعاهای مطروحه

کارفرما

شرکت ستاره اطلس پارس