عنوان پروژه

مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم ایستگاه ها و نیز مطالعات و عملیات نقشه برداری، ژئوتکنیک، پدافند غیرعامل و مدیریت بر آن در پروژه طرح و ساخت مونوریل کرمانشاه

توضیحات پروژه

موضوع قرارداد و خدمات انجام یافته عبارتند از طراحی و انجام خدمات کنترل کیفیت عملیات اجرایی در پروژه مونوریل کرمانشاه به طول تقریبی ۱۳ کیلومتر از جنوب میدان فردوسی تا منطقه توریستی طاق بستان منتهی بر ۱۲ ایستگاه

موضوع قرارداد و خدمات انجام یافته عبارت است از انجام و ارائه خدمات مشاوره شامل مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم، مطالعات و عملیات نقشه برداری، ژئوتکنیک، پدافند غیرعامل و مدیریت بر عملیات طراحی وخدمات مهندسی حین اجرا جهت مسیر، مستحدثات، توقفگاه، دپو،سازه و ابنیه پروژه طرح و ساخت مونوریل کرمانشاه طبق نظر و تائید کارفرما جهت پروژه مونوريل کرمانشاه به طول ۵۰۰+۱۳ کيلومتر که از جنوب ميدان فردوسي (توقفگاه انتهايي به مساحت حدود ۲ هکتار) شروع شده و به منطقه توريستي طاق بستان منتهي مي‌گردد. مسير مونوريل کرمانشاه ۱۲ ايستگاه روزميني را شامل مي‌شود که طول اين ايستگاهها ۶۰ متر است. قرارداد حاضر شامل ساختمان کنترل مرکزي نيز مي‌باشد. دپوي مونوريل کرمانشاه در ميانه مسير بعد از ايستگاه شماره M8 و با اتصال آنتني به طول حدود ۷۰۰ متر قرار گرفته و مساحت آن ۱۰ هکتار مي‌باشد.

شهر کرمانشاه از مهمترین شهرهای غرب کشور بوده که در مرکزیت استان کرمانشاه قراردارد این شهر جزء کلان شهر ها بوده و نقطه ی اتصال اصلی ترین راه های ارتباطی کشور در غرب کشور و اتصال به کشور عراق قرار گرفته است و تنها راه آهن غرب کشور از این شهر می گذرد و از این جهت یکی از مهمرین گره­های مواصلاتی کشور می باشد به همین دلیل جهت حل مشکلات ترافیکی، پیاده نمودن یک سیستم مطلوب حمل و نقل ریلی مورد بررسی قرار گرفت.

شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

ارائه خدمات مشاوره شامل مطالعات و طراحی مرحله اول و مرحله دوم پروژه منوریل کرمانشاه شامل:

مرحله اول:

 • مطالعات ترافیک
 • مطالعات و طراحي دپو و توقفگاه
 • مطالعات و طراحي هندسي مسير
 • طراحي سازه مسير
 • طراحي روسازي بستر حركت
 • طراحي معماري، سازه، تاسیسات ناویژه ایستگاهها
 • مطالعات و طراحي ساختمان اداري و مركز فرمان

شرح خدمات طراحی تفضیلی (مرحله دوم):

 • مطالعات طراحی تفصیلی (مرحله دوم) سازه پل­ها (عرشه، پایه­ها و عبورگاه مسیر مونوریل)
 • مطالعات طراحی تفصیلی (مرحله دوم) سازه ایستگاه­ها و ساختمان­های جنبی مسیر، به شرح زیر می­باشد: (ایستگاه­ها، مرکز فرمان، پارکینگ، تعمیرگاه و پست­های برق)
 • مطالعات طراحی تفصیلی (مرحله دوم) طرح هندسی
 • مطالعات طراحی تفصیلی (مرحله دوم) زیرسازی
 • مطالعات طراحی تفصیلی (مرحله دوم) روسازی
 • مطالعات طراحی تفصیلی (مرحله دوم) سیویل محوطه

خدمات مدیریت پروژه طراحی

خدمات عمليات نقشه برداري  مونوريل شهر كرمانشاه

خدمات تفضیلی ژئوتکنیک مونوریل کرمانشاه

خدمات پدافند غیر عامل

ارائه خدمات مهندسی حین اجرا

 • زیرسازی و روسازی مسیر
 • ایستگاه­ها و تجهیزات مورد نیاز آنها
 • زمین شناسی، ژئوتکنیک و نقشه برداری
 • دپو و تجهیزات مورد نیاز آن
 • محیط زیست و پدافند غیرعامل
 • ساختمان اداری و کنترل مرکزی

کارفرما

سازمان قطار شهری کرمانشاه و حومه