عنوان پروژه

خدمات مرحله سوم مشاوره (نظارت کارگاهی و نظارت عالیه) درخصص نظارت بر پروژه¬های عملیات اجرایی بهسازی شبکه جمع آوری آب های سطحی و محوطه سازی، طرح و توسعه ساختمان گارد، ساختمان پاسگاه انتظامی و تسطیح اراضی شرقی

توضیحات پروژه

محل پروژه در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد قرار دارد. منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد با کسب رکوردهای جدیدی در تخلیه و بارگیری ، صادرات ، سرمایه گذاری و سرعت انجام خدمات دریایی و بندری ، توانسته است جایگاه خود را به عنوان یکی از بنادر مهم و استراتژیک کشور به شایستگی حفظ نماید به همین منظور ایجاد زیر ساخت ها و بهره برداری از پروژه های عمرانی بسیاری در این منطقه در دستور کار مدیر و مسئولان این بندر قرارگرفت . اراضی پشتیبانی این بندر به وسعت ۱۰۰۰ هکتار طبق طرح جامع مصوب می­باشد که در آینده به ۲۰۰۰ هکتار افزایش خواهد یافت. این مشاور با عقد قرارداد ۲ ساله با قابلیت تمدید در حال انجام شرح خدمات قرارداد در زمینه ذیل می­باشد: خدمات مرحله سوم (نظارت و نظارت عالیه) و انجام طراحی توسعه ساختمانی این پروژه را بعهده گرفته است. بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیراباد در شرق استان مازندران و فاصله ۵۱ کیلومتری مرکز استان با مختصات جغرافیایی۲۲/۵۳ شرقی و ۴۱/۳۶ شمالی قرار دارد، عملیات ساختمانی این بندر از سال ۱۳۷۵ آغاز گردید و در سال ۱۳۷۶ با توجه به موقعیت ممتاز و استعدادهای بالقوه از سوی شورای عالی مناطق ازاد بعنوان منطقه ویژه معرفی گردید، ظرفیتهای عملیاتی این بندر در فاز اول ۵/۶ میلیون تن بوده و برای فاز نهایی با ظرفیت ۱۸ میلیون تن طراحی شده است.

با توجه به فلسفه وجودی بندر امیر آباد به عنوان بندری در شمال کشور، هدف از احداث آن کاهش تراکم و ازدیاد بیش از حد کالا در بنادر نوشهر و انزلی بوده است.  اما به دلیل پتانسیل بالای بندر در گردش کالا و برخورداری از اراضی وسیع و همچنین قرار گیری آن در یکی از کریدورهای ترانزیت بین المللی منطقه (کریدور شمال- جنوب) این بندر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت بطوریکه سیاستهای کلان ملی به بندر امیرآباد نه بعنوان پشتیبان بنادر شمالی بلکه بعنوان بندر قطب و اصلی نگاهی ویژه دارد.

با هدف افزایش محوطه های بندری بعنوان انبارهای روباز جهت بالا بردن عملیات بندری ، پروژه محوطه سازی بندر مطرح گردید .

با توجه به افزایش سطح فعالیتهای بندری  و با هدف افزایش فضای عملیاتی نیروهای گارد و انتظامات بندر و منطقه ویژه ، طرح  توسعه ساختمان گارد مطرح گردید .

با توجه به موقعیت ساختمان پاسگاه انتظامی امیرآباد و مشکلات مردم منطقه برای عبور و مرور در اراضی بندر ، منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد با هدف جابجایی پاسگاه مستقر در اراضی بندر امیرآباد به خارج از محوطه بندری و امکان ایجاد فنس گمرکی و محصور نمودن بندر و افزایش توان عملیاتی پروژه احداث  ساختمان  پاسگاه  انتظامی  امیرآباد تعریف گردید.

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد جهت کسب رضایت صاحبان کالا و سرمایه گذاران و با هدف گسترش محوطه های بندری ، موضوع تسطیح  اراضی  شرقی و ایجاد جاده موقت در شرق بندر  شامل عملیات  خاکبرداری  در زمینهای خاکی – بارگیری و حمل مصالح حاصل از خاکبرداری – تسطیح بستر خاکریزی – تهیه و پخش و آب پاشی و تسطیح و پروفیله کردن و رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی سنگی ، را مطرح نمود.

 شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

کلیه طراحی­های ابنیه بندر شامل تهیه طرح توسعه گارد ساحلی به متراژ ۴۰۰۰ مترمربع و طراحی اراضی شرقی بندر به وسعت ۲۲۰ هکتار

بررسی سایت و تعیین احجام باقیمانده پروژه­های روسازی و زیرسازی و تهیه اسناد فراخوان و مناقصه جهت انتخاب پیمانکار و نظارت بر عملکرد اجرای آنها که مشاور برآورد احجام نموده و اسناد فراخوان ارایه گردیده است.

نقشه برداری اراضی بین جاده قدیم و جدید به وسعت حدود ۸۰ هکتار

تهیه ازبیلت و نقشه­برداری کل محوطه

خدمات نظارت کارگاهی و عالیه کلیه پروژه­های در دست اجرا پروژه­های ساختمان امور بندری؛ ساختمان محوطه ساختمان نیز درب و محوطه آن تحت نظارت این مشاور اجرا گردید.

بررسی صورت وضعیتهای موقت ، صورتمجالس، دستورکارها،قیمت جدیدها ، جداول تغییر مقادیر، و موارد قراردادی

رسیدگی به صورت وضعیت قطعی، لایحه تاخیرات و گزارشات

رسیدگی به موارد حقوقی

پیگیری رفع نقص، تحویل موقت و قطعی

کارفرما

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

تصاویر