عنوان پروژه

خدمات نظارت عالیه بر ساخت و سازها و آماده سازی و محوطه سازی طرح مسکن مهر واقع در جنوب طرح توسعه (پرند)

توضیحات پروژه

پرند

عنوان پروژه

خدمات نظارت عالیه بر ساخت و سازها و آماده سازی و محوطه سازی طرح مسکن مهر واقع در جنوب طرح توسعه (پرند)

توضیحات پروژه

شرح جدید پرند در جنوب غربی تهران و در کیلومتر ۳۰ آزادراه تهران ـ ساوه قرار گرفته است. مساحت تقریبی آن شامل ۱۷۰۰۰ هکتار که شامل دو بخش مسکونی در شمال و شهرک صنعتی در جنوب است. این شهر به منظور خانه سازی برای اقشار کم درآمد جامعه در دولت نهم و دهم در نظر گرفته شد،. با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده برای این شهر در طرح اقدام ملی مسکن و بیشترین حجم بارگذاری و سهمیه متمرکز مسکن  در این شهر، می توان این شهر را پایتخت مسکن اقدام ملی هم نامید. طرح اقدام ملی مسکن بر اساس نیاز مردم به مسکن طراحی گردیده است.

شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

– انجام شرح خدمات موضوع قرارداد در زمان مقرر آغاز گردیده است. این پروژه شامل مساحت ۳۸۰۰۰ واحد مسکونی در مساحتی برابر با ۴۸۰ هکتار زمین می­باشد و کلیه امور مربوط به نظارت عالیه بر روند ساخت ساختمانهای مسکن مهر و محوطه اطراف آن برعهده این مهندس مشاور بوده است. شرح خدمات موضوع این قرارداد مشتمل بر مندرجات بخش “شرح خدمات نظارت عالیه” بخشنامه شماره ۵۶۱۱۸/۱۰۰ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۸ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد.

کارفرما

وزارت مسکن و شهرسازی ـ شرکت سهامی عمران شهر جدید پرند

تصاویر