عنوان پروژه

انجام خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه ساختمانی ۳۵۰۰۰ واحدی فاز ۱۱ شهر جدید پردیس

توضیحات پروژه

این پروژه در پردیس مرکز شهرستان پردیس در ۱۷ کیلومتری شمال شرق شهر تهران است. جمعیت این شهر براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ ایران، ۷۳.۳۶۳ نفر (۲۳.۹۳۸ خانوار)، شامل ۳۶.۹۳۳ مرد و ۳۶.۴۳۰ زن است. جمعیت پردیس در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۵.۳۶۰ نفر و در سال ۱۳۹۰ برابر با ۳۷.۲۵۷ نفر بوده است.

 

شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه ساختمان ۳۵۰۰۰ واحدی فاز ۱۱ شهر جدید پردیس انجام گردید. این ۱۱ فاز در زمینی به مساحت ۵۳۰ هکتار جانمایی گردیده که شامل ۵۶۵ بلوک ۱۵ طبقه می باشد و در هر بلوک ۵۹ واحد مسکونی قرار گرفته است. پیمانکار پروژه شرکت عمرانی کوزو پارس بوده که این مشاور وظیفه نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکار را بر عهده داشته است.

کارفرما

شرکت عمران شهر جدید پردیس