عنوان پروژه

انجام خدمات نظارت بر پروژه¬های تعمیر و نگهداری و نوسازی ابنیه مخابرات، دوربین¬های مداربسته تا برق و تأسیسات و PM بندرخرمشهر (از سال ۸۱ تا ۸۹) و خدمات بازنگری و مرحله سوم در ارتباط با ساختمان آتش نشانی

توضیحات پروژه

بندر خرمشهر با مساحت حدود ۲۳۰ هکتار و دارا بودن تعداد ۱۹ اسکله به طول تقریبی ۲۴۷۱ متر دارای ۲۲۵۴۶۲ مترمربع انبار روباز و ۱۲۶۰۵۶ مترمربع انبار سقف و ساختمان­های جنبی اداری و خدماتی می­باشد. این مجموعه به مشاور نظارت نوسازی و خدمات پیشگیرانه (PM) ابنیه و تأسیسات و تجهیزات نیازمند می­باشد. این خدمات به مدت ۸ سال به این مهندسان مشاور واگذار گردید.

شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

الف ـ تکمیل شناسنامه­های ساختمان، کلیه سازه­ها و محل­های فاقد نام و ورود اطلاعات به نرم افزار

ب ـ تهیه برنامه زمانبندی بازدیدهای ادواری

ج- بازدید و تنظیم چک لیست­های مورد نیاز ساختمان­ها و سازه­های دریایی، انتقال اطلاعات و صدور دستورکار لازم جهت ارجاع به پیمانکاران تعمیراتی

د- نظارت بر بهره­برداری از تأسیسات

که در راستای انجام خدمات فوق سرفصل خدمات تکمیلی به شرح ذیل انجام گردید.

۱- خدمات هماهنگی، تهیه برنامه مالی، بررسی و تأیید برآورد هزینه پروژه­ها، بازنگری و تهیه کردن برنامه مالی ـ تهیه اطلاعات مورد نیاز برای تنظیم بودجه سالانه

۲- تهیه برنامه زمانی کلی تهیه و اجرای طرح شامل تهیه طرح، طراحی تفصیلی و اجرائی، تدارک مصالح و تجهیزات، بازرسی و حمل، عملیات ساختمان و نصب و راه­اندازی، آزمایش و تحویل کار

۳- تهیه برآورد اسناد مناقصه پروژه­های مرتبط با تعمیر و نگهداری کمک به کارفرما (برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکاران)

۴- نظارت بر انجام خدمات پیمانکاران بیش از ۷۸ قرارداد در زمان قرارداد

کارفرما

اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر

تصاویر