عنوان پروژه

انجام خدمات طراحی، کنترل طراحی، مقاوم سازی و نظارت کارگاهی در پروژه ساخت هتل تهران و کربلا الدولی در شهر کربلا

توضیحات پروژه

کربلا در مرکز عراق و در ۱۰۰ کیلومتری (۶۲ مایلی) جنوب غربی بغداد و چند مایلی رودخانه فرات قرار دارد. ساختمان­ هتل تهران در زمینی حدود ۱۲۰۰ مترمربع با زیربنای حدود ۹۶۰۰ مترمربع در ۸ طبقه اجرا گردیده است. نظر به عدم وجود مدارک مهندسی و کنترل کیفی خدمات کنترل طراحی بهسازی و مقاوم سازی به این مشاور واگذار گردید.

ساختمان هتل کربلا الدولی با زیربنای ۹۶۰۰ مترمربع در زمینی به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع در ۸ طبقه طراحی گردیده است

 

شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

خدمات مطالعات شامل موارد ذیل انجام گردید:

۱- جمع آوری اطلاعات وضعیت موجود و آزمایشات کنترل کیفیت

۲- ارایه طرح مقاوم­سازی

۳- باز طراحی معماری و تکمیل مدارک طراحی

۴- طراحی تأسیسات برق و مکانیک وارایه آلبوم نقشه­های اجرایی و دفترچه محاسبات

۵- تهیه برآورد و اسناد مناقصه

کارفرما

شرکت عمران و توسعه امید زائر و شرکت بلاد شمس

تصاویر