عنوان پروژه

استقرار سیستم تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه (PM) در بندر امام (ره)

توضیحات پروژه

این پروژه استقرار سیستم تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه (PM) در بندر امام خمینی یکی از بندرهای استان خوزستان در خلیج فارس می­باشد. این بندر با داشتن ۳۸ اسکله فعال به طول ۷ کیلومتر، بزرگترین بندر فعال ایران است. اداره کل بنادر و دریانوردی و اداره گمرک استان خوزستان در این بندر واقع
شده است.

 

شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

شرح خدمات درخواستی کارفرما به شرح ذیل بوده است:

  • تکمیل شناسنامه­های باقیمانده شامل ساختمان­ها، المان­های ترافیکی، کانال­های تأسیسات و
    جمع­آوری آب­های سطحی و فاضلاب و ورود اطلاعات شناسنامه­ای به نرم افزار
  • شناسایی و نامگذاری محله­هایی که تاکنون فاقد نام می­باشند و اتخاذ روش مناسب جهت ثبت آدرس دهی کلیه اماکن، محوطه­ها و تأسیسات که با هماهنگی و تأیید کارفرما انجام خواهد شد.
  • شناسایی، انتخاب، تکمیل اسناد پیمان و به کارگیری پیمانکار جهت ثبت و اجرای آدرس دهی و نظارت بر اجرای عملیات آدرس دهی
  • تهیه برنامه زمانبندی بازدیدهای ادواری
  • بازدید و تنظیم چک لیست­های مورد نیاز سازه­های دریایی
  • انتقال اطلاعات چک لیست­ها و صدور دستورکار لازم جهت ارجاع به پیمانکاران تعمیراتی
  • نظارت بر بهره­برداری از تأسیسات

کارفرما

اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان

تصاویر