عنوان پروژه

انجام خدمات مرحله سوم (نظارت عاليه و كارگاهي) پروژه احداث اقامتگاه ورزشكاران و پاركينگ در مجموعه ورزشي و آموزشي آبعلي

توضیحات پروژه

مجموعه اقامتگاه، ورزشکاران در منطقه مذکور در ۶ طبقه و با زیربنای حدود ۲۳۰۰۰ مترمربع در حال ساخت می­باشد. اقامتگاه مذکور به شکل اختصاصی جهت ورزشکاران وزارتخانه مذکور و با استاندارد کیفی بالایی در حال ساخت می­باشد.

کارفرما

شرکت ملی نفت ایران-مدیریت امور پشتیبانی

تصاویر