عنوان پروژه

نظارت بر عملیات اجرایی پروژه باغ موزه مشاهیر و پروژه تکمیل موزه منطقه ای فارس

توضیحات پروژه

پروژه باغ موزه مشاهیر و موزه منطقه ای فارس در زمینی به مساحت ۳۴۴۰۰ متر مربع در مجاورت آرامگاه حافظ در شهر شیراز قرار دارد.

زیربنای ساختمان باغ موزه مشاهیر برابر با ۱۹۵۰۰ متر مربع شامل فضاهای فرهنگی، تجاری، خدماتی و حیاط مرکزی می باشد.

زیر بنای ساختمان موزه منطقه ای فارس برابر ۲۴۰۰۰ مترمربع شامل فضاهای گالری، سینما، کلاسهای آموزشی، کارگاههای مرمت اشیاء، آزمایشگاه، گنجینه و مخازن امن، فضاهای اداری و موتورخانه می­باشد.

شرح خدمات مشاور پردیسان سازه در این پروژه نظارت بر عملیات اجرایی و ارایه خدمات کنترل کیفیت می باشد.

کارفرما

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس

تصاویر